Rehabilitatie van vervuilde industrieterreinen

Envirobouw staat ter uwer beschikken in het kader van uw herontwikkelingsproject :

  • Besluitvorming op gebied van bodemstudies

  • Herontwikkelingsproject

  • Zoeken naar partners en financieringen

  • Onderhandelingen met de overheden

  • Opstellen van de bestekken

  • Opstellen van een aannemers shortlist en opvolging van de uitvoeringswerken

  • Grondwatersanering met zicht op het BATNEC principe

Beheer van vaste afvalstoffen

Afvalstoffen zijn bronnen van materialen die alleen maar vragen om gerecycleerd en gewaardeerd te worden.

Envirobouw gaat op zoek naar valorisatie pisten rekening houdend met zowel technische als economische aspecten.

Onze diensten zorgen voor oplossingen over een brede waaier afvalstoffen; huisvuil, industriële afval, groene afval en biomassa, sloopafval, vervuilde gronden, secundaire brandstoffen, …

Opleidingen

De Envirobouw opleidingen worden op maat bedacht op verzoek van klanten uit de industriewereld, opleidingscentra, onderzoekscentra en universitaire instellingen.

Als onderwerp vindt men onder andere;

  • Organische milieuchemie

  • Bodemsanering

  • Afvalbehandeling en beheer