ASENAS

Beroepsvereeniging voor aannemers in bodem en grondwatersanering.

CTP

Centre Terre & Pierre

Onderzoekcentrum erkend door het Waals Gewest (CRA), CTP heeft voor roeping problemen op te lossen inzake behandeling en/of waardering van vaste afvalstoffen (ertsen, industriële mineralen, slib, afval).

GREENWIN

Waalse ontwikkelingpoot voor groene economie gewijd aan duurzame ontwikkeling.

IMBP

Innovative Microbial BioProcess S.A.

Spin-off ontstaan uit dienst biotechnologie van Meurice Instituut (industriële engineering hoge school) in Brussel. Actief in productie van micro-organismen voor sanering van vervuilde waterstromen.

MEURICE INSTITUUT

Hoge school uitsluitend gewijd aan chemie en biochemie, van labo schaal tot productie eenheden.

DC ENVIRONMENT

Aannemer gespecialiseerd in bodem en grondwatersanering.

UPEM

Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Universiteit Parijs Oost Marne-la-Vallée is een multidisciplinaire instelling gewijd aan onder andere milieutechnieken.